Γεωγραφικά Όρια 7ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας & 7ου Νηπ/γείου Βέροιας

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ & 7ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ -ΟΔΟΣ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΑΙΑΝΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΑΝΑΞΙΜΕΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΑΝΕΜΩΝΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΑΝΘΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΑΝΟΙΞΕΩΣ ΜΟΝΟΙ ΑΠΟ 1-61 & ΖΥΓΟΙ 2-82 ΜΕΧΡΙ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΜΟΝΟΙ ΑΠΟ 9 ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ & ΖΥΓΟΙ ΑΠΟ 8 ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ ΑΝΤΙΣΘΕΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ ΑΡΧΙΜΗΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ ΒΑΚΧΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ ΒΕΛΕΡΕΦΟΝΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΖΥΓΟΙ ΑΠΟ 82 ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ (Ο.Τ. 186,173)

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΓΡΑΜΜΟΥ ΜΟΝΟΙ ΑΠΟ 23 ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ & ΟΛΟΙ ΟΙ ΖΥΓΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΕΜΜ. ΠΑΠΑ ΜΟΝΟΙ 1-13 & ΖΥΓΟΙ 2-18 (ΜΕΧΡΙ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ)

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΕΥΚΛΕΙΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΖΑΧΟΥ ΕΜΜ. ΜΟΝΟΙ ΑΠΟ 19 ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ & ΖΥΓΟΙ ΑΠΟ 8 ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ (ΑΠΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ)-

Ο.Τ.205, 213,216Α

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΖΗΝΩΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΘΑΛΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΖΥΓΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΙΑΣΟΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΙΣΙΟΔΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΙΣΟΚΡΑΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΜΟΝΟΙ 1-3 ΖΥΓΟΙ 2-4 (ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΓΡΑΜΜΟΥ)

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΜΟΝΟΙ 1-7 & ΖΥΓΟΙ 2-18 (ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΓΡΑΜΜΟΥ)

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΚΡΗΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΛΥΣΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΟΝΟ OI MONOI ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟ 39 ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΜΟΡΑΒΑ ΜΟΝΟΙ ΑΠΟ 11 ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ & ΖΥΓΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 10 ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ( ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΕΩΣ

ΚΑΙ ΚΑΤΩ)

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΝΗΦΩΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΟΛΥΜΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΠΑΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. Π. ΜΕΛΑ ΜΟΝΟΙ ΑΠΟ 9 ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ & ΟΛΟΙ ΟΙ ΖΥΓΟΙ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΠΕΛΟΠΙΔΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΠΕΡΔΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΠΕΡΙΔΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΠΙΝΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 25 ΚΑΙ 34 ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ (ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΡΟΔΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΣΑΠΦΟΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΣΚΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΣΤΡΑΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΗ

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ ΜΟΝΟΙ ΑΠΟ 29 ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ & ΖΥΓΟΙ ΑΠΟ 42 ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΕΩΣ ΚΑΙ

ΚΑΤΩ Ο.Τ. 181,182)

7 Δ.Σ./7 ΝΗΠ. ΦΕΙΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΗ